Stop Child Abuse

Seperti yang diketahui umum,pada saat ini penderaan terhadap kanak-kanak semakin menjadi sehingga menyebabkan kematian.Penderaan kanak-kanak bermaksud dera ataupun satu perbuatan zalim yang dilakukan kepada golongan kanak-kanak. Biasanya ditakrifkan kepada mereka yang berusia kurang daripada 18 tahun.
Penderaan kanak-kanak ini boleh dikelaskan kepada beberapa jenis, antaranya ialah:-
  1. Penderaan fizikal kanak-kanak.
  2. Penderaan mental kanak-kanak.
  3. Penderaan seksual kanak-kanak.
Penderaan kanak-kanak merupakan satu masalah perubatan dan sosial yang berlaku di seluruh dunia termaksud Malaysia.Antara kes yang menyentuh perasaan ialah:-
Adakah kita ingin  melihat keganasan seperti ini terus berlaku?

nurul jazlin

syafia berumur 3 tahun yang disepak oleh teman lelaki ibunya sehingga menyebabkan kematian.

Sanggupkah anda terus-menerus melihat kejadian seperti ini?for me we must stop this acts kerana kanak-kanak tidak mengetahui apa-apa yang sedang berlaku mereka baru sahaja ingin mengenal dunia mengapa kejadian seperti ini perlu berlaku terhadap mereka yang tidak berdosa so..

WHAT WE NEED IS RAISE YOUR HAND,STOP CHILD ABUSE NOW!
unicef
Marilah kita ramai-ramai hentikan penderaan terhadap kanak-kanak dengan melaporkan kepada pihak yang berkuasa atau call 15999.

sebagai tanda sokongan terhadap kes penderaan terhadap kanak-kanak. lawati laman web  UNICEF untuk maklumat lanjut.


post signature

3 comments:

Copyright Reserved by Roslina